Aula Z Tecnologia 4t ESO

Una mica d'històriaEn el desenvolupament històric de l’electrònica podem destacar, principalment, tres etapes ben diferenciades: 

  • l’electrònica de les vàlvules termoiòniques de buit
  • l’electrònica dels transistors
  • l’electrònica dels circuits integrats


HistoriaL’origen de l’electrònica se sol situar a finals del segle XIX, quan, l’any 1883, Thomas A. Edison va descobrir l’efecte termoiònic, en observar que quan s’escalfava un material metàl·lic es produïa una emissió d’electrons.

J.A. Fleming va aprofitar aquest descobriment per construir, el 1904, la vàlvula de buit, amb la qual va detectar senyals de ràdio.Les vàlvules termoiòniques de buit, semblants a les làmpades d’incandescència i fonamentades en l’emissió d’electrons de part d’un material incandescent, són considerades el primer component electrònic i van afavorir nous descobriments: la ràdio, la televisió, el radar, el control de sistemes, la construcció del primer ordinador (anomenat ENIAC) el 1941, Però no va ser fins al 1948 que comencen a ser substituïdes per díodes i transistors fabricats amb materials semiconductors, com el silici o el germani.

La utilització dels díodes i transistors va representar un important salt qualitatiu en l’electrònica, atès que gaudien d’avantatges considerables: eren més sòlids i robustos, més resistents als cops, d’un volum molt més reduït, d’una vida útil més llarga i milloraven el tractament del senyal. Els dos principals inconvenients que tenien, d’inici, eren la sensibilitat als canvis de temperatura i, també, que no podien subministrar potències elevades.

Circuit integratEl 1960 va aparèixer el primer circuit integrat (xip), la qual cosa va permetre miniaturitzar encara més els equips electrònics. El 1971 l’empresa Intel va fabricar el primer xip microprocessador i va donar un nou impuls al progrés tecnològic i a la investigació en electrònica.

Satèl·lit de telecomunicacionsTots aquests avenços de l’electrònica han estat fonamentals per al desenvolupament de diferents camps d’aplicació industrial i domèstica: automatització, control i regulació de processos, informàtica, robòtica, telecomunicacions, transports, electromedicina, investigació científica i espacial, làser, electrònica de consum, electroacústica, etc.

L’àmbit d’investigació i de desenvolupament de l’electrònica consisteix a dissenyar nous circuits basats en el comportament dels electrons en els materials. És per això que la seva evolució pràctica va lligada al coneixement tecnològic dels materials.


ACTIVITATs 1 A 5


 
Aula Z                            CONTACTA:  Mario Domenech i Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA