Aula Z Tecnologia 4t ESO

dispositus pic

Dispositiu PICUn microcontrolador és un circuit integrat o xip que inclou al seu interior les tres unitats funcionals d’un ordinador: CPU, memòria i unitats d’E/S, és a dir, es tracta d’un petit ordinador complet en un sol xip.

Els PIC (Peripehral Interface Controller) són una família de xips microcontroladors, fabricats per l’empresa Microchip Technology Inc., que porten integrat un microprocessador, memòria per emmagatzemar el programa de control i les dades, així com l’electrònica necessària per rebre i enviar senyals a l’exterior.
Avui en dia, és habitual trobar-los en infinitat de dispositius i aparells: comandaments a distància, joguines, videoconsoles, MP3 i MP4, alarmes, etc. La seva espectacular expansió i el seu gran èxit es deuen, bàsicament, al seu baix cost, la seva gran flexibilitat i la facilitat de programació.

Darrerament, s’estan popularitzant molt els microcontroladors PICAXE, una versió didàctica dels PICs que s’estan introduint ràpidament tant a la indústria com a l’educació, en tractar-se de xips reprogramables molt econòmics que poden utilitzar-se com a cervell de baix cost en nombrosos tipus de projectes electrònics.

Una de les característiques del sistema PICAXE és que els programes poden descarregar-se directament al microcontrolador per mitjà d’un cable sense el requeriment d’equips programadors d’alt cost. A més, el programari és prou potent, de fàcil ús i gratuit. A l’adreça http://www.rev-ed.co.uk/picaxe/es/index.htm trobaràs àmplia informació sobre aquests tipus de microcontroladors i que pots descarregar-te .


ACTIVITATS 50 I 51


 
Aula Z                            CONTACTA:  Mario Domenech i Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA