Aula Z Tecnologia 4t ESO

Introducció a l’electrònica. Camps d’aplicació

Materials

Has estudiat diferents tècniques basades en fenòmens elèctrics, com l’estudi dels circuits elèctrics bàsics, la producció i la generació d’electricitat i les màquines elèctriques més habituals. Totes aquestes tècniques s’engloben dins el que s’anomena electrotècnia, que té com a objectius fonamentals la producció, distribució i utilització de l’energia elèctrica.
Correlativa a l’electrotècnia hi ha una altra tecnologia, l’electrònica, les aplicacions de la qual són, actualment, imprescindibles en qualsevol àmbit productiu o social, sobretot en el de les comunicacions.
Els objectius bàsics de l’electrònica són el tractament i la transmissió, no d’energia, sinó d’informació a partir de senyals elèctrics generalment febles, basats en el moviment dels electrons en el buit, en gasos o en sòlids.

L’electrònica és la part de la ciència i de la tècnica que tracta de l’estudi dels electrons i de les seves aplicacions en el tractament i la transmissió d’informació.

Cal que tinguis present que en l’electrònica també són d’aplicació tots els principis i lleis de l’electricitat.


 
Aula Z                            CONTACTA:  Mario Domenech i Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA