Aula Z Tecnologia 4t ESO

APLICACIONS: TRANSISTORS, DÍODES, RESISTORS


DarlingtonSi en un circuit volem obtenir més amplificació que la proporcionada per un únic transistor, podem acoblar dos transistors de tal manera que la base del segon transistor s’alimenti amb el corrent amplificat del primer transistor, tal com es mostra a la figura.

Aquest tipus d’acoblament es coneix per connexió o parell  Darlington.

Així, si el guany de cada transistor és de 100, el guany resultant serà aproximadament el producte de tots dos, és a dir, 10 000.


Circuits característics

Sensor humitat     Sensor llum
Algunes aplicacions del transistor en mode commutació són els sistemes digitals, molts tipus d’automatismes, etc.

El mode lineal del transistor es caracteritza perquè les intensitats i tensions de sortida (de col·lector-emissor) són funció de les intensitats i tensions d’entrada (de base-emissor), les quals poden adoptar múltiples valors i punts de treballs. Per tant, aquest mode de treball del transistor permet, per exemple, regular gradualment la lluminositat d’una bombeta, la velocitat d’un motor de CC o el volum d’un amplificador.


És un sistema encara molt utilitzat, especialment en sistemes analògics (no digitals), com ara amplificadors, aparells de mesura analògics, reguladors, aparells de ràdio i televisió, etc.


ACTIVITATS 35 A 49


 
Aula Z                            CONTACTA:  Mario Domenech i Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA