Aula Z Tecnologia 4t ESO

instal·lació d'aigua


Els éssers humans han emmagatzemat i distribuït l'aigua durant segles. En l'època en què l'home era caçador i recol·lector l'aigua utilitzada per beure era aigua del riu. Quan es produïen assentaments humans de manera continuada aquests sempre es produeixen prop de llacs i rius. Les primeres instal·lacions d'aigua daten de l'època romana, i es van construir com clavegueres i per alimentar les termes que eren banys públics amb piscines d'aigua calenta, tèbia i freda.

Per disposar aigua potable a la nostra vivenda la ciutat ha de disposar d'un sistema de captació, emmagatzematge i una xarxa de distribució.

CAPTACIÓ

Hi ha nombroses fonts de captar l'aigua. L'utilització en cada zona depèn de com es presenta aquest recurs en la naturalesa. Algunes d'aquestes formes de captar l'aigua són:

  1. Pous subterranis.
  2. Captació directa en rius i llacs.
  3. Dessalació.

 EMMAGATZEMATGE

Torre d'aiguaL'aigua s'emmagatzema per poder ser utilitzada posteriorment. L'emmagatzematge es realitza normalment mitjançant dipòsits o embassaments. L'emmagatzematge de l'aigua serveix a més per donar pressió a la xarxa de subministrament. Per això els dipòsits sempre es construeixen a les zones altes. Si les ciutats estan situades en terreny molt pla se solen construir dipòsits elevats mitjançant torres. En els dipòsits es realitza a més el tractament de la cloració per evitar fonamentalment desenvolupament bacteriològic.

DISTRIBUCIÓ

Perquè l'aigua arribi fins a les nostres vivendes necessitem d'una xarxa de canonades. Aquesta xarxa es realitza normalment monitoritzada per evitar que una avaria en un tram suposi la pèrdua de servei d'una zona àmplia de la xarxa. Les canonades solen ser de polietilè, PVC, fosa o polièster reforçat amb fibra de vidre (PRFV.). 
Aula Z                            CONTACTA:  Mario Domenech i Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA