Aula Z Tecnologia 4t ESO

instal·lació elèctrica

ESQUEMES ELÈCTRICS

A més dels esquemes elèctrics vistos fins ara, hi ha altres més utilitzats en l'àmbit del disseny com són:

Esquema funcional

Esquema funcional: És un esquema que explica el funcionament de la instal·lació sense indicar per on van els conductors.

Esquema multifilarEsquema multifilar: Són molt semblants als funcionals amb la diferència que les línies d'alimentació se situen a la part superior. Igual que els anteriors no indiquen el camí dels cables. S'utilitzen molt en la indústria.

Esquema unifilar: Representen en una única línia una agrupació de cables (ex:Fase + Neutre + Terra). Són molt utilitzats per a la distribució dels diferents elements elèctrics en un habitatge. Disposen de símbols específics per a aquest tipus d'esquemes. A la següent taula es mostra una petita mostra de símbols amb un cas pràctic del seu ús (sense cables, només s'indica la distribució encara que es poden incloure)

Símbols 
Aula Z                            CONTACTA:  Mario Domenech i Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA