Aula Z Tecnologia 4t ESO

instal·lació elèctrica

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES BÀSIQUES A L'INTERIOR DE L'HABITATGE

Veurem a continuació algunes de les connexions més comuns que podrem trobar a nostre habitatge. No s'ha dibuixat el cable de presa de terra per a més simplicitat.

Presa de corrent: Les preses de corrent són més conegudes com endolls. Es mesuren per la quantitat d'intensitat (ampers) que suporten. Un error molt comú és utilitzar un endoll de gran amperatge en un circuit no preparat per a això (per exemple el d'il·luminació).

Presa de corrent

Interruptor unipolar: Permet controlar una o més lluminàries des d'un únic punt. S'utilitza normalment un interruptor unipolar (només talla un cable) aplicat a la fase. Això és molt important ja que si tallem el neutre en lloc de la fase també funcionaria però si toquem la bombeta (part metàl·lica) amb la llum apagada podríem tenir una descàrrega.

Interruptor unipolar

Dos commutadors: Permet controlar una o més lluminàries des de dos punts diferents. S'utilitzen dos interruptors commutadors. L'aparença externa dels interruptors unipolars, bipolars, commutadors i claus d'encreuament és idèntica, encara que lògicament el seu mecanisme interior és diferent. Es reconeixen pel nombre de cables que arriben a ells.

Dos commutadors

Dos commutadors i clau de creuament: Permet controlar una o més lluminàries des de tres punts diferents. S'utilitzen dos interruptors commutadors i un interruptor d'encreuament. Aquesta configuració és molt útil en passadissos llargs o per exemple en una habitació de matrimoni amb interruptors en cada costat del llit i a l'entrada de l'habitació.

Dos commutadors i clau de creuament

Posador: Permet actuar sobre un aparell durant el temps en què es troba pressionat el polsador. Aquesta connexió s'utilitza normalment en habitatges per accionar el timbre. Per això s'utilitza un polsador NA (normalment obert).

Polsador 
Aula Z                            CONTACTA:  Mario Domenech i Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA