Aula Z Tecnologia 4t ESO

instal·lació elèctrica

FASE, NEUTRE I PRESA DE TERRA

Tots els circuits que es munten en un habitatge s'alimenten mitjançant dos conductors, la fase i el neutre, que transporten corrent altern a una tensió de 220 V:

FASE: és el conductor pel qual entra el corrent elèctric.

NEUTRE: és el conductor pel qual el corrent torna a sortir de l'habitatge, després d'haver complert la seva missió d'arribar a endolls i lluminàries.

PRESA DE TERRA: Consisteix en una sèrie de conductors que van des de les preses de corrent, endolls, llums, termos, etc. fins el quadre de distribució. D'aquí es connecta a la presa de terra de l'edifici. Com ja vam explicar en l'interruptor diferencial, permet la derivació de corrents elèctriques a terra (a través del nostre cos) perquè d'aquesta forma sigui detectat pel diferencial i obrint el circuit. Si no existís, aquests corrents passarien pel nostre cos sense ser detectat pel diferencial i ens electrocutaríem.

La major part de la instal·lació elèctrica d'un habitatge està oculta, encastada en les parets, en l'interior de tubs.

En general, els conductors que s'empren en les instal·lacions ocultes dels habitatges són conductors rígids d'un sol fil. Per a instal·lacions vistes o superficials i aparells i electrodomèstics portàtils, s'utilitzen cables flexibles.

Per poder identificar els diferents conductors de la instal·lació elèctrica oculta d'un habitatge, s'ha adoptat un codi de colors:

Fase neutre i presa de terra- La fase és sempre el conductor que està aïllat amb PVC de color negre, marró o gris. Depèn del color de la fase que es va prendre en la derivació individual des del quadre de comptadors.

- El neutre està aïllat amb un PVC de color blau.

- El conductor de presa de terra és bicolor, a ratlles grogues i verdes. Aquests colors tenen l'avantatge de ser fàcilment reconeixibles fins i tot per les persones daltòniques.


 
Aula Z                            CONTACTA:  Mario Domenech i Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA