Aula Z Tecnologia 4t ESO

instal·lació elèctrica


QUADRE GENERAL DE PROTECCIÓ I DISTRIBUCIÓ

Aquest quadre se situa a l'interior de l'habitatge i hi trobem els elements de control i protecció de la instal·lació elèctrica de la nostra llar.

Aquest quadre és el cor de la instal·lació elèctrica del nostre habitatge. Hi podem trobar elements de protecció (protegeixen les persones i les instal·lacions), distribució (agrupen els diferents equips de consum en circuits comuns) i control (fonamentalment de la potència contractada a la companyia elèctrica).

Aquest quadre es composa fonamentalment de dos tipus d'interruptors anomenats: MAGNETOTÈRMIC i DIFERENCIAL.

Magnetotèrmic: Un interruptor magnetotèrmic, és un dispositiu capaç d'interrompre el corrent elèctric d'un circuit quan aquesta sobrepassa certs valors màxims. El dispositiu talla el corrent de dos formes diferents, per tant, consta de dues parts, un electroimant i una làmina bimetàl·lica. el magnetotèrmic es dissenya per a una intensitat nominal (In) disparant-se quan se supera per una sobrecàrrega o per un curtcircuit. Té dues formes de funcionar:

Funcionament magnètic

Funcionament tèrmic

Funcionament tèrmic: El dispositiu tèrmic està format per una vareta bimetàl·lica amb dos metalls amb coeficients de dilatació diferents. Aquest dispositiu ens protegeix de les sobrecàrregues.

Funcionament magnètic: El dispositiu magnètic està format per un electroimant pel que circula el corrent del circuit. Aquest dispositiu ens protegeix dels curtcircuits.Diferencial: És un interruptor que té la capacitat de detectar la diferència entre el corrent d'entrada i sortida en un circuit. Quan aquesta diferència supera un valor determinat (sensibilitat), per al qual està calibrat (30 mA, 300 mA, etc), el dispositiu obre el circuit, interrompent el pas del corrent a la instal·lació que protegeix.

La utilitat principal d'aquests dispositius és protegir les persones de les derivacions causades per faltes d'aïllament entre els conductors actius i terra o massa dels aparells. Vegem com funciona:

Funcionament sense derivació

Funcionament sense derivació: La base del diferencial és un nucliFuncionament amb derivació toroïdal amb tres bobines: Dos per fase i neutre i una que recollirà el diferencial de flux magnètic. Si no hi ha derivació, per les dues bobines del nucli toroidal ha circulat la mateixa intensitat amb la qual cosa la tercera bobina no ha recollit cap variació de flux magnètic.

Funcionament amb derivació: En l'anell toroïdal es produeix una diferència en el flux magnètic produït per la bobina de la fase (Φe) i la del neutre (Φs) el que produeix un flux diferencial (Φr). Aquest flux magnètic indueix un corrent elèctric en la bobina central que activarà durant un instant l'electroimant. Aquest al seu torn, dispararà el diferencial obrint l'interruptor.


 
Aula Z                            CONTACTA:  Mario Domenech i Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA