Aula Z Tecnologia 4t ESO

instal·lació de gas

COMPONENTS D'UNA INSTAL·LACIÓ DE GAS

Tuberia gas entradaCanonada d'entrada:

El gas flueix per canonades soterrades als carrers. Aquestes canonades són normalment de polietilè de color groc.

Aquestes canonades discorren sota la vorera i compten amb elements de senyalització com cintes de plàstic o rajoles que adverteixen de la seva presència en cas d'obertura de rases posteriors.

Escomesa:

Forma part de la instal·lació de la companyia subministradora. Serveix per permetre o interrompre el pas de gas al client.

Armari de regulació:

On van allotjats el filtre i el regulador de la instal·lació comuna. Serveix per filtrar el gas i regular la pressió.

Comptador individual

Quartet de comptadors:

Els comptadors s'han de situar en zones comuns de l'edifici, en recintes tipus armaris o locals. Aquests seran exclusius per a les instal·lacions de gas i han d'estar adequadament ventilats.

Comptador individual:

Correspon un per habitatge. Posseeix un panell indicador on es veu reflectit el volum consumit.

Derivacions individuals:

Canonades que porten el gas des dels comptadors fins a cada habitatge.

Clau individualClau individual:

Tanca el pas de gas a cada habitatge.

Clau calderaClau de caldera/cuina:

Habitualment, els habitatges compten amb una caldera i/o un escalfador i amb una cuina de gas. aquests elements han de tenir la seva pròpia clau de tall.

Sortida de fums de la caldera:

La caldera o l'escalfador han de disposar d'una sortida de fums cap a l'exterior. En cap cas els gasos de la combustió poden quedar-se a l'interior de l'habitatge.

VentilacióVentilació:

Quan els aparells de gas es situen dins de l'habitatge o en un lloc tancat hi ha d'haver les corresponents reixetes de  ventilació.

 
Aula Z                            CONTACTA:  Mario Domenech i Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA