Aula Z Tecnologia 4t ESO

instal·laciÓ elèctrica


La instal·lació elèctrica d'ús domèstic és un tipus d'instal·lació destinat a l'ús de l'energia elèctrica dins d'un edifici de vivendes.

ESCOMESA ELÈCTRICA I DISTRIBUCIÓ FINS A LA LLAR

El que primer veurem són els elements necesssaris per tal de subministrar aquesta energia des de la xarxa elèctrica exterior fins a les nostres llars.

distribució

Línia d'escomesa: Connecta la xarxa de distribució amb la caixa general de protecció. Tant la línia d'escomesa com la xarxa de distribució pertanyen a les companyies elèctriques.

És el punt de lliurament d'energia elèctrica per part de les companyies subministradores. les connexions es realitzen de forma aèria o subterrània, depenent de l'origen de la xarxa de distribució a la qual es connecten.

El nombre de conductors que formen una línia d'escomesa és determinat per l'empresa distribuïdora, sent en general 3 conductors (negre, gris i marró) + neutre (blau).

Caixa general de protecció: És el primer element de distribució amb què compta la instal·lació d'un edifici, i els elements que es troben al seu interior (fusibles) protegiran la instal·lació completa.

caixa de proteccióL'entrada d'aquesta caixa delimita la propietat dels usuaris. Aquesta caixa pertany a la comunitat de veïns.

Línia repartidora: Connecta la caixa general de protecció amb el quadre destinat a la centralització de comptadors.

En els habitatges unifamiliars la línia repartidora no existeix ja que la caixa general de protecció, enllaça directament amb el comptador de l'abonat.

central de comptadorsCentral de comptadors: És el lloc destinat dins de l'edifici a la col·locació dels comptadors de mitjana energia, que ens indicaran el consum d'energia.

L'encarregat de la companyia elèctrica llegeix en el comptador l'energia consumida durant un període determinat per anotar la quantitat en el rebut de la llum. Les caixes que contenen els comptadors són transparents i tenen portes precintades, ja que d'aquesta manera els comptadors no es poden manipular i es pot veure la lectura sense necessitat d'obrir-lo.

La central de comptadors compta a més amb un embarrat on es realitza la connexió individual de cada usuari. Aquesta consisteix, en la majoria dels casos, en una connexió amb una fase (es reparteixen les tres entre els veïns) i el neutre.

Derivació individual: Les derivacions individuals uniran el comptador de cada abonat amb l'interruptor de control de potència, instal·lat a l'interior de cada habitatge.

Presa de terra: S'empra en les instal·lacions elèctriques per evitar el pas de corrent a l'usuari per una fallada de l'aïllament dels conductors actius.

La presa a terra és un camí de poca resistència a qualsevol corrent de fugida perquè tanqui el circuit "a terra" en lloc de passar a través de l'usuari.

Consisteix en una peça metàl·lica (pica) enterrada en una barreja especial de sals i connectada a la instal·lació elèctrica a través d'un cable. En totes les instal·lacions interiors, segons el reglament,
el cable de terra s'identifica per ser el seu aïllant de color verd i groc. Sol ser única per a tot l'edifici.


 
Aula Z                            CONTACTA:  Mario Domenech i Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA