Aula Z Tecnologia 4t ESO

instal·lació de gas

El gas és una font d'energia d'ús comú en la nostra societat. Es caracteritza per la seva capacitat
calorífica, per aquest motiu s'utilitza essencialment en calefacció i escalfadors d'aigua. Els tipus de gasos més utilitzats són el gas natural, el gas butà (bombones) i el gas propà. Com indicació general hem d'assenyalar que és una font d'energia segura però que requereix un constant manteniment i bon ús de les instal·lacions amb revisions periòdiques (depenent del tipus de gas utilitzat s'han de revisar les instal·lacions cada 4 o 5 anys).

TIPUS DE GAS

Gas natural: El gas natural és una barreja de gasos en què predomina el metà. es troba en la naturalesa, en jaciments subterranis. A més de matèria primera per a la indústria és un combustible net (no és tòxic, està exempt de sofre, no produeix gasos ni olors en el seu combustió i es dissipa fàcilment a l'atmosfera al ser més lleuger que l'aire). És un gas canalitzat.

Gas butàGas butà: Conegut per la seva distribució en recipients denominats comunament "Bombones". El seu subministrament es contracta amb una empresa distribuïdora formalitzant un contracte d'adhesió o pòlissa de subministrament. Igual que en el gas natural és necessari per a aquest subministrament que se'ns certifiqui que la instal·lació estigui legalitzada mitjançant un butlletí signat per un instal·lador autoritzat i que es duguin a terme les revisions legals cada 5 anys.

El subministrament de bombona tradicionalment es fa per mitjà de camions i des de la liberalització del sector es poden adquirir a gasolineres i en algunes grans superfícies.

Gas propàGas propà: És el tercer tipus de gas utilitzat per a ús domèstic com a combustible essencialment per a calefacció i aigua calenta. La seva distribució pot ser per mitjà de canalització o d'ampolles. També són habituals dipòsits fixos en els edificis que són recarregats per camions cisterna quan es buiden. 
Aula Z                            CONTACTA:  Mario Domenech i Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA