Aula Z Tecnologia 4t ESO

calefacció i xarxa sanitària

Per mantenir una temperatura constant, el cos humà recorre a determinats mecanismes fisiològics (despesa energètica, sudoració, etc.). Aquests mecanismes, però, no són suficients per preservar la vida en determinades condicions ambientals, de manera que l'ésser humà ha utilitzat diferents tecnologies per modificar-les, en un principi, simplement per supervivència i, en l'actualitat, amb la finalitat d'obtenir cert nivell de confort.

Quan es vol establir de forma artificial una temperatura ambient superior a la que naturalment existiria en un espai, s'empra un sistema de calefacció. A diferència d'aquest, un sistema de climatització regula també el grau d'humitat d'aquest espai.

TIPUS D'INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ


Atenent a la seva localització, les instal·lacions de calefacció es divideixen en:

- Individuals o unitàries: Cada habitatge o local té una font de calor i una instal·lació autònomes.

- Centralitzades o col·lectives: Un edifici o un conjunt d'habitatge disposen d'una font de calor comú.

- Urbanes o a distància: La central tèrmica està situada en un edifici independent dels que ha de proveir. 
Aula Z                            CONTACTA:  Mario Domenech i Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA