Aula Z Tecnologia 4t ESO

instal·lació d'evacuació

CONNEXIÓ A LA XARXA DE CLAVEGUERAM

La connexió és la unió de la xarxa d'evacuació del nostre edifici a la xarxa de clavegueram pública. Està composta pels següents elements:

Claveguera

- Arqueta: Són recipients construïts normalment de maó i la missió és recollir els residus sòlids procedents de les baixants. Sol ser necessari buidar cada cert temps.

- Baixants d'aigües negres i pluvials.

- Clavegueró: És la canonada que connecta l'arqueta amb el clavegueram. Normalment és de PVC o polietilè i sempre té un diàmetre inferior al tub al que connecta.

- Pou de registre: La xarxa de clavegueram funciona per gravetat. Per aquest motiu, són habituals les operacions de manteniment i inspecció. Per això es construeixen pous de registre accessibles.

- Canonada de clavegueram: Sol ubicar-se al centre del carrer. Normalment és de formigó (en massa o armat) encara que recentment fan servir altres materials com el PVC, el polietilè o la ceràmica vitrificada.


 
Aula Z                            CONTACTA:  Mario Domenech i Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA