Aula Z Tecnologia 4t ESO

instal·lació d'aigua

ESCOMESA I DISTRIBUCIÓ FINS A LA LLAR

La nostra llar rep l'aigua potable de la xarxa de distribució pública. Les instal·lacions que trobem per poder prendre l'aigua de la xarxa es divideixen en les següents parts:

Escomesa i distribució fins a la llar

EscomesaEscomesa: Per subministrar aigua potable al nostre edifici realitzem una derivació de la canonada de la xarxa de distribució. La canonada que derivem sempre és de diàmetre inferior a la principal. Aquesta canonada sol ser de polietilè encara que antigament s'utilitzava molt les canonades de plom que es van rebutjar per la seva toxicitat.

La unió a la canonada principal es realitza normalment amb un collarí de ferro fos. Quan es necessita una canonada de connexió d'un diàmetre gran es sol utilitzar una peça especial en forma de T.

Clau de registre: És una vàlvula situada normalment al costat de l'escomesa i dins d'una petita arqueta que permet el tall total del subministrament de l'edifici. Aquesta clau s'utilitza fonamentalment en les operacions de manteniment de la xarxa de distribució. A vegades s'omet per l'existència de la clau de pas.

Clau de pas: És una vàlvula situada normalment dins de l'edifici o en una arqueta a la façana. Permet el tall de subministrament de l'edifici. Aquesta clau és la que sol utilitzar la companyia subministradora per interrompre el subministrament a un habitatge.

Grup de bombeigGrup de bombeig: Aquest és un equip específic d'aquelles instal·lacions que no disposen de suficient pressió a la xarxa per subministrar l'aigua. A vegades també s'utilitza quan l'edifici és molt alt i els habitatges més alts no disposen de prou pressió.

Per evitar que les bombes estiguin contínuament en funcionament se sol disposar d'uns calderins pneumàtics que acumulen la pressió.

Bateria de comptadors: És un conjunt de comptadors que són abastits per una mateixa escomesa. D'aquesta bateria es deriven les preses individuals de cada habitatge i la seva finalitat és
controlar els consums de cadascun.

Quan només hi ha un habitatge no hi ha bateria de comptadors i en el seu lloc tenim un comptador
individual.

Muntants: El muntant és el tub que discorre des del comptador i que ascendeix fins al nivell superior de de cada habitatge.

A l'entrada a la mateixa s'instal·la una vàlvula anomenada Clau de Pas de l'habitatge; des d'aquesta vàlvula comença la xarxa de distribució interior que alimenta els artefactes sanitaris.

En general les muntants se situen en un pas de servei o en els patis interiors i accedeixen a cadascun dels habitatges amb la seva corresponent clau de pas. 
Aula Z                            CONTACTA:  Mario Domenech i Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA