Aula Z Tecnologia 4t ESO

tipus d'instal·lacions en vivendes

Es consideren com instal·lacions en un habitatge tots els sistemes de distribució i recollida d'energia o de fluids que formen part de l'edificació.

La majoria de les instal·lacions d'un habitatge s'estructuren d'una manera semblant: parteixen de la xarxa pública de subministrament, arriben a les llars passant per un comptador que mesura la despesa de cada servei i es distribueix per una xarxa interna fins arribar al punt de consum.

Les instal·lacions que veurem en aquest tema són:

tipus instal·lacions


 
Aula Z                            CONTACTA:  Mario Domenech i Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA