Aula Z Tecnologia 4t ESO

producció i distribució d'aire comprimit


Per a la producció s'utilitzen els compressors. Aquests es poden classificar en dos tipus, d'èmbol o rotatius.
Compressor d'èmbol
 COMPRESSORS D'ÈMBOL:són els més utilitzats a causa de la seva flexibilitat de funcionament. 

EL funcionament d'aquest tipus de compressors és molt semblat al del motor d'un automòbil. Un eix, mitjançant una biela i una manovella produeix el moviment alternatiu d'un pistó. En baixar el pistó s'introdueix l'aire. Quan ha *baixat totalment es tanca la vàlvula d'admissió i comença a pujar el pistó i amb això la compressió de l'aire. Quan aquest aire s'ha comprimit fins al màxim, la vàlvula de fuita s'obre i surt l'aire a pressió.

Generalment amb una sola etapa s’obté poca pressió pel que solen concatenar-se diverses etapes per obtenir majors pressions.


COMPRESSORS ROTATIUS: aconsegueixen augmentar la pressió mitjançant el gir d'un rotor. L'aire s'aspira i es comprimeix en la càmera de compressió  gràcies a la disminució del volum que ocupa l'aire. Aquests es poden classificar en compressors de paletes, de cargol i el turbocompressor.

Compressor de paletes:

Compressor de paletes

 Són molt silenciosos i proporcionen un nivell de cabal pràcticament constant.

La compressió s'efectua com a conseqüència de la disminució del volum provocada pel gir d'una excèntrica proveïda de paletes radials extensibles que ajusten sobre el cos del compressor.

Compressor de claveguera o RootsCompressor de claveguera:

 Són cars encara que poden subministrar aire a major pressió que els anteriors.

 Empra una doble claveguera de manera que pren l'aire de la zona d'aspiració i ho comprimeix en reduir-se el volum en la càmera creada entre ells i el cos del compressor.Compressor de cargol:

Compressor de cargol


Són cars, silenciosos i tenen un desgast molt baix.
Es basa en el gir de dos cargols helicoïdals que comprimeixen l'aire que ha entrat en el seu interior.


Turbocompressor:

Proporciona una pressió reduïda però un cabal molt elevat. No solen utilitzar-se en aplicacions pneumàtiques industrials.


Les àleps recullen l'aire d'entrada i l'impulsen cap a la sortida augmentant la seva pressió.

Símbol del compressor

  Turbocompressor axial 
      Símbol del dipòsit

La major part dels compressors subministren un cabal discontinu d'aire, de manera que s'ha d'emmagatzemar en un dipòsit. 

Compressor amb el seu dipòsit

El dipòsit a altre serveix per evitar que els compressors estiguin en funcionament constantment, fins i tot quan no es necessita gran cabal d'aire, també ajuden a refredar l'aire.

Els dipòsits generalment disposen de manòmetre que indica la pressió interior, una vàlvula de seguretat que es dispara en cas de sobrepressions i una espita (aixeta) per al desguàs de les condensacions que es produeixen a Tub de polietilèl'interior del dipòsit.

 Per transportar l'aire és necessari utilitzar conductors. Els conductors utilitzats són canonades metàl·liques o de polietilè de pressió. El diàmetre de les canonades depèn de les necessitats de cabal que requereix la instal·lació, tenint en compte la caiguda de pressió produïda per les pèrdues i la longitud de les canonades.


Foto unitat de manteniment


Generalment entre el dipòsit i el circuit se sol incloure una unitat de manteniment que compta amb un regulador de pressió, un filtre i un lubricador d'aire.

Símbol unitat de manteniment
                            CONTACTA: Mario Domenech i  Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA