Aula Z Tecnologia 4t ESO

elements bàsics d'un circuit pneumàticEls circuits oleohidràulics necessiten d'un tanc on retornar el fluid. Amb l'objecte de simplificar l'estudi ens cenyirem als elements pneumàtics.

Els elements bàsics d'un circuit pneumàtic són:

El generador d’aire comprimit, és el dispositiu que comprimeix l'aire de l'atmosfera fins que aconsegueix la pressió de funcionament de la instal·lació. Generalment s'associa amb un tanc on s'emmagatzema l'aire per a la seva posterior utilització.

Les canonades i els conductes, a través dels quals es canalitza l'aire perquè arribi a tots els elements.

Els actuadors, com a cilindres i motors, que són els encarregats de transformar la pressió de l'aire en treball útil.

Els elements de comandament i control, com les vàlvules distribuïdores, s'encarreguen de permetre o no el pas de l'aire segons les condicions preestablertes.


                            CONTACTA: Mario Domenech i  Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA