Aula Z Tecnologia 4t ESO

fluïds hidràulics


Quan el fluid que utilitzem no és l'aire, si no un líquid que no es pot comprimir, aigua, oli, o un altre. Els fonaments físics dels gasos es compleixen considerant el volum constant.

 Una conseqüència directa d'aquests fonaments és el Principi de Pascal, que diu així: Quan s'aplica pressió a un fluid tancat en un recipient, aquesta pressió es transmet instantàniament i per igual en totes adreces del fluid.

Principi de Pascal Com a aplicació podem veure com dos pistons units mitjançant un fluid tancat, si li apliquem una força (F1) a un d'ells, es transmet la pressió fins a l'altre, i produeix una força (F2) en el segon. Les equacions que regeixen aquest principi són:

            P = F1/S1 i P = F2/S2

On: P = pressió, F = força, S = superfície.
Pel que podem posar:

                   F1/S1 =F2/S2

una altra forma d'expressar-ho és:

                 F1*S2 = F2 * S1


Ens diu que en un pistó de superfície petita quan apliquem força, aquesta es transmet al pistó de superfície gran amplificada o a l’inrevés.

Per exemple:
Disposem de dos pistons units per una canonada de seccions S1= 10 mm2 i S2 = 40 mm2. Si necessitem aixecar un objecte amb una força F2= 40 N sobre el pistó segon. Quin serà la força F1, que hem de realitzar sobre el pistó primer?

F1 *S2 = F2 *S1
Formula2

El fluid que normalment s'utilitza és oli i els sistemes es diuen  oleohidràulics.

Els avantatges de la oleohidràulica són:

  1. Permet treballar amb elevats nivells de força o moments de gir.
  2. L'oli emprat en el sistema és fàcilment recuperable.
  3. - La velocitat d'actuació és fàcilment controlable.
  4. - Les instal·lacions són compactes. -Protecció simple contra sobrecàrregues.
  5. - Poden realitzar-se canvis ràpids de sentit.

Desavantatges de la oleohidràulica

  1. El fluid és més car.
  2. Es produeixen perdudes de càrrega.
  3. - És necessari personal especialitzat per a la manutenció.
  4. - El fluid és molt sensible a la contaminació.


                            CONTACTA: Mario Domenech i  Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA