Aula Z Tecnologia 4t ESO

fonaments físics


Les relacions matemàtiques utilitzades per a pressions de l'aire inferior als 12 bars, són les corresponents a les dels gasos perfectes.

La llei dels gasos perfectes relaciona tres magnituds, pressió (P), volum (V) i temperatura (T), mitjançant la següent fórmula:

                         P * V =m * R * T

On :

P = pressió (N/m2).
V = volum especifico (m3/kg) . m = massa (kg).
R = constant de l'aire (R = 286,9 J/kg*ºk). T = temperatura (ºk)


Les tres magnituds poden variar.

- Si mantenim constant la temperatura tenim:
P * V = cte.

Després en dos estats diferents tindrem:

P1 * V1 = P2 * V2
P1 / P2 = V2 /V1

Llei de BoyleDe manera que quan modifiquem la pressió d'un recipient que conté aire comprimit, es veu modificat el volum i a l’inrevés si modifiquem el seu volum es veu modificada la pressió a la qual es troba, a aquesta llei la hi coneix com a llei de Boyle-Mariotte.
- Si ara mantenim la pressió constant tenim.

                 V/T = cte.

Després en dos estats diferents tindrem:

              V1/T1 = V2/T2

Ara quan modifiquem el volum es veu modificada la temperatura i a l’inrevés una variació de la temperatura fa que variï el volum, a aquesta llei la hi coneix com a llei de Gai-Lussac.

- Si ara mantenim el volum constant tenim.

P/T = *cte.

Després en dos estats diferents tindrem:

P1/T1 = P2/T2

En aquest cas quan modifiquem la pressió es veu modificada la temperatura i a l’inrevés una variació de la temperatura fa que variï la pressió, i aquesta és la llei de Charles.

Per exemple:
Si tenim una xeringa que conté 0,02 m3 d'aire comprimit a pressió 1 atmosfera, quin serà el volum que ocupa aquest aire si sotmetem aquesta xeringa a una pressió de 2 atmosferes?

P1 *V1 = P2 *V2
Formula1


                            CONTACTA: Mario Domenech i  Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA