Aula Z Tecnologia 4t ESO

propietats dels fluïds, principis bàsics


Algunes magnituds que defineixen als fluids són la pressió, el cabal i la potència.

PRESSIÓ: es defineix com la relació entre la força exercida sobre la superfície d'un cos.

PRESSIÓ = FORÇA / SUPERFÍCIE

Les unitats que s'utilitzen per a la pressió són:

1 atmòsfera ≈ 1 bar = 1 kg/cm2 = 105 pascal

CABAL: és la quantitat de fluid que travessa la unitat de superfície en la unitat de temps.

CABAL = VOLUM / TEMPS

POTÈNCIA: és la pressió que exercim multiplicada pel cabal.

W(potència) = PRESSIÓ * CABAL                            CONTACTA: Mario Domenech i  Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA