Aula Z Tecnologia 4t ESO

disseny de circuits pneumàticsQuan es representa un circuit pneumàtic la col·locació de cada element ha d'ocupar una posició en l'esquema segons realitzi una tasca o una altra. L'esquema es divideix en diversos nivells que nomenats d'a dalt a baix són:

Nivells dels esquemes pneumàtics

• Actuadors

• Elements de control.

• Funcions lògiques.

• Emissors de senyal, senyals de control.

• Presa de pressió i unitat de manteniment.

Un mateix element, pot fer diverses funcions i no existir tots els nivells.

D'altra banda, cada element ha de tenir una numeració així com cadascun de les seves connexions conformement a la següent norma:
Designació de components

Designació de connexions

Exemple
                            CONTACTA: Mario Domenech i  Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA