Aula ZTecnologia 3r ESO


U.D. 3: LES màquines simples

PER a practicar:

TASQUES D'INVESTIGACIÓ:

TASQUES PRÀCTIQUES: 

ACTIVITATS CONSOLIDACIÓ:


ACTIVITATS EXTERNES:

PER  ACABAR:

PER A consultar:
PER AL profesSoraT:

Aula Z                            CONTACTA:  Mario Domenech i Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA