Aula Z Tecnologia 2n ESO

Mecanització  dels metallsLa seva utilitat i aplicació procedeix de les propietats que obtenim amb els seus aliatges amb el Carboni:

Font: tecno.upc.edu La FOSA o FERRO COLAT. Té un contingut de Carboni d’entre el 2% i el 4% i s’obté fent passar el material encara en estat líquid als motlles que li donaran la forma de l’objecte desitjat, per tant són fàcilment emmotllables. Té el punt de fusió molt alt i en resulten objectes molt durs però una mica fràgils. Són més resistents a la corrosió que els acers comuns. Consisteix a escalfar el metall fins a la temperatura de fusió. Un cop el tenim en estat líquid, el metall s'aboca en un motlle, habitualment fet de sorra, que te la forma de l'objecte que volem obtenir, es deixa que el metall es refresi i se n'extreu l'objecte. Amb aquest procediment es fabriquen les tapes de les clavegueres, els radiadors de la calefacció, mobles d’exterior, bancades de màquines, entre altres.

Els ACERS. És el producte ferri més important. Més del 75 % de tot el ferro colat que es produeix es destina a l'obtenció d'acers.Tenen un contingut de Carboni que no supera el 2% i els podem classificar en:

L'acer dolç que conté fins a un 0,5% de Carboni. És dúctil i tenaç però poc dur.  S’usa en carrosseries de vehicles i perfils d’acer.

L'acer dur que conté fins a un 1% de Carboni. Té més resistència mecànica que l'anterior i s’usa per a la fabricació d’engranatges, carrils de tren, rodes, eixos i en general màquines i objectes que han de suportar grans esforços.

L'acer salvatge que té fins a un 2% de Carboni. És el més dur i resistent i s’usa per fabricar molles, eines de perforació, cablejats d’acer, ....

  
Els ACERS ALIANTS. Intervenen a més del ferro (Fe) i el Carboni (C) altres elements que s'hi afegeixen durant el procés de fabricació per tal de millorar-ne les seves qualitats. Els més comuns són:

El silici (Si), li dona gran elasticitat i resistència. Es fa servir en molles, xapes de transformadors, ...

El manganés (Mn), presenta una resistència gran al desgast i se solda amb facilitat. Es fa servir en rails, perfils d'estructures, ... 

El crom (Cr) i el vanadi (V), té una resistència molt gran a les deformacions en fred. S'usa en eines, eixos de màquines, ...

El tungsté o wolframi (W) i el molibdè (Mo), té una gran duresa i resistència a la deformació en calent. S'usa en eines de tall com les broques, les llimes, les gúbies, les fulles de serra, ...


El níquel (Ni) i el crom (Cr), té una gran duresa i resistència a la dilatació i a la corrosió, és s'oxida -acer inoxidable- pot estar sotmès a altes temperatures o a l’acció continua de l’aigua sense que s’alterin. S’usa per a eines i estris de cuina, material quirúrgic, turbines, arbres de transmissió, engranatges, cables, instruments de mesura de precisió, ...  
ACTIVITATS  26 - 30


 
Aula Z                            CONTACTA:  Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA