Aula Z Tecnologia 2n ESO

obtenció i transformació dels materials petris


Alguns materials petris s'utilitzen sense gairebé cap tipus de transformació. Tot i aixi els passos que es realitzen són:

Extracció de les roques que s'arrenquen de l'escorça terrestre a les canteres. Es realitza amb màquines o bé per mitjà d'explossions controlades.

Trituració de les roques per obtenir-ne trossos homogenis.

Tallat dels blocs massa grans per donar-los el tamany i la forma adequada.

Desbastat de les roques per aconseguir un poliment adequat.

Acabat per eliminar les irregularitats que s'hagin pogut produir.

Emmagatzematge  les roques.

Transport de les roques fins al punt de distribució o a la fàbrica transformadora.


ACTIVITAT 11


 
Aula Z                            CONTACTA:  Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA