Aula Z Tecnologia 2n ESO

mecanització de la fusta


Per tall


S'utitizen diferents tipus de serres i xerracs segons el tipus de treball que s'ha de realitzar: Els xerracs s'usen per a talls rectes

Els xerracs de costella per fer talls curts i de precisió

El xerrac de punta s'usa per a talls una mica corbats.

La serra de marqueteria per a tallar contraxapat prim i llistonsPer arrencada d'encenallsConsisteix a eliminar i desgastar diferents parts d'una peça.

Podem usar els processos de:

Trepanat, perforació les peces per mitjà de broques o barrines.

Raspatllat, allisar i rebaixar les peces fent passades amb el ribot.

Llimat, modificació de la forma d'una peça eliminant material amb llimes o raspes.

Poliment, eliminació de material per mitjà de paper de vidre.Unions


Encolat per mitjà de coles específiques per a fusta.

Clavat amb claus, visos o grapes.

Per mitjà d'escaires i falques.ACTIVITATS del quadern 7 - 8
activitats de moodle 6 - 7


 
Aula Z                            CONTACTA:  Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA