Aula Z Tecnologia 2n ESO

el compàsÉs l'estri més adequat per traçar circumferències i arcs, així com per a transportar longituds. Està compost de:

Els braços que són dues parts desiguals unides en un dels seus extrems per una articulació. En l’extrem d’un dels braços hi ha una punta metàl·lica articulada i graduable en llargada; a l’extrem de l’altre braç hi ha l’allotjament articulat que permet col·locar-hi la mina o acoblar diferents accessoris com el portamines, una altra agulla o un adaptador per a retoladors.

La forqueta que subjecta i protegeix l’articulació dels braços.

El mànec que és la peça fixada a la forqueta i que ens permet agafar-lo i fer el traç correctament.

Alguns compassos tenen entre els seus dos braços una rodeta inserida en un cargol roscat, que fa la funció d'afinar la precessió de l'obertura del compàs.

compàs

Procés a seguir per traçar un arc o una circumferència:

1 - marcar el centre de la corba que es vol traçar.

2 -obrir el compàs a la mida del traçat que es vol fer. Aquesta obertura es pot fer sobre el bisell d'un regle graduat.

3 - situar la punta de l'agulla al centre de la corba i agafant el compàs pel mànec fer-lo girar suaument fins a completar el traçat de la corba.


ACTIVITATS clau deL QUADERN 29 - 34
ACTIVITATS CLAU DE MOODLE 10 - 23 
Aula Z                            CONTACTA:  Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA