Aula Z Tecnologia 2n ESO

el transportador d'angles i el goniòmetre


Es fa servir per mesurar, dibuixar i transportar angles. Els transportadors acostumen a ser de plàstic, en canvi els goniòmetres solen ser d’acer, tots dos estan graduats en graus (Xº).

Segons la seva forma s’anomena semicercle graduat, cercle graduat o goniòmetre.


Font: xtec.cat

Per mesurar un angle s'ha de fer coincidir la línia del 0º - 180º del transportador amb un dels costats de l'angle i el punt de referència amb el vèrtex. L'altre costat de l'angle indicarà la lectura sobre l'escala graduada del transportador.

Per traçar un angle dibuixem una línia i hi marcarem un punt. A continuació, posarem el transportador de manera que el punt de referència coincideixi amb el punt que hem marcat sobre la línia. Llavors marcarem els graus que volem que tingui l'angle. Finalment traçarem una línia entre aquesta marca i el punt assenyalat a la recta.ACTIVITAT DEL QUADERN 28
ACTIVITATS DE MOODLE 8 - 9

 
Aula Z                            CONTACTA:  Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA