Aula Z Tecnologia 2n ESO

el joc d'escaires


S’utilitzen per amidar determinats angles i per traçar línies horitzontals, verticals i inclinades. La combinació del joc d’escaires ens facilita el traç de rectes paral·leles i perpendiculars i d’angles amb un valor determinat.


Font: xtec.cat

Habitualment són de plàstic i poden portar impresa una escala en cm i en mm. El joc d’escaires consta de dues peces que tenen formes diferents però que guarden relació:

Un triangle rectangle isòsceles on els dos catets formen entre ells un angle de 90º i aquests dos amb la hipotenusa els respectius angles de 45º.


Un triangle rectangle escalè on els catets formen amb la hipotenusa angles de 30º i de 60º i entre els dos formen un angle de 90º.ACTIVITATS DEL QUADERN 15 - 27
ACTIVITATS DE MOOLDE 3 - 7
 
Aula Z                            CONTACTA:  Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA