Aula Z Tecnologia 2n ESO

el llapis


Són els elements essencials per a l’escriptura i el dibuix. Consten d'una mina formada per grafit, material format per làmines paral·leles d'àtoms de Carboni (C) i argila barrejats a altes temperatures, i un embolcall que acostuma a ser de fusta.

El llapis de grafit va ser inventat el 1792 pel francés Jacques-Nicolas Conté.

Font: tecno 12 - 18

Les mines tacaran el paper amb intensitat diferent segons el seu gruix i especialment segons la seva duresa.

Generalment amb el llapis de mina dura es tracen línies fines i de color gris clar.
Amb els llapis de mina més tova es tracen línies gruixudes i de color gris fosc o negre.


Font: tecno 12 - 18

La duresa de les mines sol indicar-se amb una xifra, amb un color o amb una sigla formada per una xifra i una lletra.

Els llapis de la sèrie B són tous i molt negres, s'acostumen a usar en dibuix artístic i embruten molt el paper.

Els llapis de la sèrie HB són considerats mitjans i són els que usem habitualment.

Els llapis de la sèrie H són durs i grisos, s'acostumen a usar en dibuix tècnic, per dibuixar sobre paper vegetal o bé per a usar-los sobre superfícies dures i gairebé no embruten el paper.

 
Aula Z                            CONTACTA:  Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA