Aula Z Tecnologia 2n ESO

què és la representació gràfica?


Per fer dibuixos, és a dir representar gràficament alguna cosa, es necessita un suport, generalment el paper o el cartró, uns instruments per traçar com el llapis, l'estilògraf o el compàs i uns instruments per mesurar com els regles, el joc d'escaires, els transportadors d’angles o el compàs però també és necessari un element per corregir en cas d'errors o possibles modificacions, les gomes d'esborrar. 
Aula Z                            CONTACTA:  Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA