Aula Z Tecnologia 2n ESO

intensitat del corrent


La intensitat del corrent elèctric és una magnitud que ens indica si el corrent és gran o petit. Es defineix com la quantitat de càrrega elèctrica que passa per la secció d'un conductor cada segon. La seva unitat és l'Ampere i equival al pas de6,3 · 10 18 electrons per segon.

Així doncs, podem deduir que  1A = 1C/s

Font: tecno 12-18En l'ampliació d'aquests dos cables podem veure que en el primer hi circulem més electrons que en el segon, per tant la intensitat del corrent és més gran al primer cable que al segon.

És la quantitat de càrrega elèctrica (Q) que circula per un material per unitat de temps, és a dir:

I = Q / t


Com més gran sigui la intensitat elèctrica que necessita un aparell per funcionar, més gran serà el seu consum, per tant la despesa elèctrica serà major i la pila s'acabarà abans. Per tant ens interessa que la intensitat elèctrica que travessa un circuit sigui el més petita possible.

Font: tecno 12-18Font: tecno 12-18Font: tecno 12-18ACTIVITATs del quadern 24 - 29
activitats de moodle 20 - 21


 
Aula Z                            CONTACTA:  Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA