Aula Z Tecnologia 2n ESO

CÀRREGA ELÈCTRICALa càrrega elèctrica (Q) és la magnitud física que es mesura en coulombs (C). Un C equival a la càrrega elèctrica  que tenen 6,3 · 1018 electrons. En el medi natural les càrregues del mateix signe es repeleixen, mentre que les de signe contrari s'atrauen. Aquest fet va permetre el desenvolupament de les piles i generadors que són els dispositius que provoquen el moviment de les càrregues elèctriques per un material. Així doncs: 

    Q = I * t


ACTIVITATS del quadern 15 - 23
activitats de moodle  19


 
Aula Z                            CONTACTA:  Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA