Aula Z Tecnologia 2n ESO

magnituds  elèctriques


MAGNITUD
SÍMBOL
UNITAT
ENERGIA
E
Joule (J)
CÀRREGA ELÈCTRICA
Q
Coulomb (C)
POTÈNCIA
P
Watt (W)
TENSIÓ o VOLTATGE o DIFERÈNCIA DE POTENCIAL (ddp)
V
Volt (V)
INTENSITAT
I
Ampere (A)
RESISTÈNCIA
R
Ohm (Ω)
TEMPS
t
segon (s)


TAULA D'EQUIVALÈNCIES
1 W
1 J/s
1 KW
1.000 W
1 KWh
1.000 W x 3.600 s= 3.600.000 J
1 CV
736 W
1 mA
10 -3 A
1μ A
10 -6 A
1 nA
10 -9 A
1 pA
10 -12 A
1 KV
10 3 V
1 MV
10 6 V
1 GV
10 9 V


ACTIVITATS del quadern 12 - 14
activitats de moodle 14 - 18


 
Aula Z                            CONTACTA:  Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA