Aula Z Tecnologia 2n ESO

tipus de corrent elèctric


sentit del correntSegons el sentit convencional, el corrent circula des del pol positiu fins al pol negatiu del generador, però com que el corrent elèctric és un flux d'electrons, el sentit real de circulació va del pol negatiu cap al positiu.
Tot i això es continua utilitzant el sentit convencional per tal de descriure la circulació del corrent en un circuit.

Segons quin sigui el moviment de les càrregues, podem classificar el corrent elèctric en dos tipus:


corrent continu


Corrent continu (CC)
Les càrregues sempre circulen en el mateix sentit. És el cas de les piles i de les bateries de la major part dels aparells electrònics. Sempre tenen la polaritat definida.

corrent alternCorrent Altern (CA)
Les càrregues en mouen en sentits contraris, alternativament amb una freqüència o ritmes determinats. És el cas de la xarxa elèctrica domèstica que ens subministra un corrent altern de 220 V a 50 oscil·lacions per segon (50 Hz) i on s'endollen els electrodomèstics.

ACTIVITATS del quadern 10 - 11
 activitats de moodle 10 - 13


 
Aula Z                            CONTACTA:  Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA