Aula Z Tecnologia 2n ESO

tipus de materials


Hi ha materials pels quals els electrons en moviment circulen sense cap dificultat, mentre que altres no ho permeten. La matèria en qualsevol dels seus estats : sòlid, líquid i gas; pot permetre la conductivitat elèctrica.

Conductors
són els materials que tenen una resistivitat elèctrica molt baixa, és a dir ofereixen una menor resistència als pas del corrent elèctric i per tant deixen passar els electrons amb facilitat. Els electrons es mouen fàcilment en els metalls com la plata, el coure, l'alumini o l'or entre molts altres perque formen una fina capa superficial en la que es desplacen molt bé.

tipus de materials

Aïllants
són materials que tenen una resistivilitat alta, dificulten doncs el pas dels electrons. En són bons exemples la fusta, el plàstic, la llana, la ceràmica, el suro, el cautxú, el guix,....

Semiconductors
són materials que en principi es comporten com aïllants però variant les condicions de temperatura o afegint impureses d’altres materials es poden comportar a com conductors. És el cas del silici o del germani, materials bàsics en els components electrònics.ACTIVITAT de quadern 9
activitat de moodle 9


 
Aula Z                            CONTACTA:  Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA