Aula Z Tecnologia 2n ESO

QUINS PERILLS TÉ L'ELECTRICITAT?


L'electricitat pot ser causa de molts accidents, que poden resultar fins i tot mortals, si no es prenen una sèrie de mesures a l'hora de manipular els aparells i els elements que funcionen gràcies a ella.

perills de l'electricitatLa gravetat dels accidents pot ser molt variada: des d'una enrrampada sense transcendència, a cremades més o menys greus, fins a produir una aturada cardíaca amb conseqüències mortals. Tot depèn del valor del corrent que travessa pel cos, és a dir la intensitat. Però la intensitat depèn de dos factors: la tensió aplicada i la resistència que oposa el cos. Aquesta darrera és molt variable i depèn de factors tan variables com el calçat que portem o la humitat del nostre cos. Per aquest motiu s'acostuma a parlar més de la tensió que el cos pot suportar que no pas de la intensitat.

Per una persona adulta es consideren perilloses les tensions superiors a 60 volts. Per aquest motiu les joguines acostumen a funcionar a tensions de 12 volts o inferiors.

Als habitatges la tensió normal és de 220 volts, per això és important seguir estrictament unes normes de seguretat abans de treballar amb aparells elèctrics o instal·lacions:

* No manipulis ni intentis reparar aparells, cables o connexions sense desconnectar-los de la xarxa elèctrica.

* Hi ha aparells, com la televisió, que és perillós tocar els circuits interiors fins i tot quan estan deconnectats.

* Abans d'utilitzar qualsevol aparell elèctric cal llegir les instruccions del fabricant i seguir-ne estrictament les indicacions d'ús i manteniment.

* No intentis connectar joguines o aparells a tensions superiors a les indicades pel fabricant.

* Abans de connectar res que tu hagis muntat, assegura't que no hi hagi cap curtcircuit i que la tensió és la indicada.

* No toquis mai cap part d'un aparell sense aïllament o conductor elèctric sotmès a tensió.

* No introdueixis objectes metàl·lics als forats dels endolls.

* No introdueixis a l'aigua cap aparell connectat.ACTIVITATS del quadren 6 - 8
 activitats de moodle 7 - 8


 
Aula Z                            CONTACTA:  Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA