Aula Z Tecnologia 2n ESO

el corrent elèctricFont: tecno 12-18És el desplaçament continu i ordenat d’electrons que circulen al llarg d’un cos. Actualment sabem que els materials estan formats per partícules anomenades molècules i que aquestes estan formades per unes partícules elementals anomenades àtoms. Aquests estan formats pel nucli que conté els neutrons i els protons; i per l'escorça on es troben els electrons que descriuen òrbites al voltant del nucli.

 

Aquests elements es diferencien per la seva naturalesa elèctrica que anomenem càrrega; així doncs, sabem que:

Els electrons tenen càrrega negativa i massa despreciable.
Els protons tenen càrrega positiva i massa.
Els neutrons no tenen càrrega però sí massa.
Un àtom carregat negativament té més càrregues negatives que positives.
Un àtom carregat positivament en té més de positives que negatives.
Un àtom neutre té el mateix nombre d’electrons que de protons, i no genera forces d’atracció ni de repulsió sobre els àtoms pròxims. 
Les càrregues de diferent signe s’atrauen.
Les càrregues d’igual signe es repel·leixen, quan estan situades prou juntes.

 Font: tecno 12-18
El nombre de protons i d'electrons d'un àtom és idèntic, d'aqueta forma l'àtom és elèctricament neutre, però quan per alguna causa els àtoms d'un cos perden o guanyen electrons diem que aquest cos ha adquirit càrrega elèctrica. Si perd electrons, la càrrega serà positiva; en canvi, si en guanya, la càrrega serà negativa.

Quan s'uneixen dos cossos, un amb càrrega positiva i una altre en càrrega negativa en un fil d'un material conductor, com el coure, els electron que sobren al cos negatiu poden circular a través del fil fins arribar al cos positiu, per tal d'equilibrar la seva càrrega. Es produeix, doncs, un desplaçament d'electrons a través del material, es produeix corrent elèctric.
 
Aula Z                            CONTACTA:  Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA