Aula Z Tecnologia 2n ESO

una mica d'història

Font: xtec.cat

La paraula electricitat prové del grec “elektron”, que vol dir “ambre”. Aquest és el nom donat a una resina fòssil que els grecs utilitzaven en la bijuteria.

Tales de Milet, filòsof i matemàtic s. VII i VI a C, va observar que quan fregava amb força l’ambre amb un drap de seda, llana o pell i el col·locava prop de materials lleugers aquests es veien atrets.

electricitat estàtica

William Gilbert al s.XVI va descobrir que aquest comportament no era sols de la resina i les va anomenar substàncies elèctriques. Aquests fenòmens són causats pel comportament dels àtoms de cada material i l’anomena electricitat electrostàtica.


Hi ha d’altres fenòmens naturals relacionats amb l’electricitat: els llamps de les tempestes, el foc de Sant Elm, les descàrregues elèctriques d’alguns peixos rajades, l’anguila, peix torpede... Va ser Benjamin Franklin al s. XVIII qui va treballar per construir el primer parallamps.

Font: xtec.catJames Watt (1736-1819) va descobrir la màquina de vapor que desencadenar la primera revolució industrial, cap a finals del segle XVIII. 

André-Marie Ampère (1755-1836) va establir la formulació matemàtica de la majoria de les lleis de l'electromagnetisme.

Font: kalipedia.comAlessandro Volta (1745-1827) va construir el primer generador elèctric: la pila amb un disc de zinc i de coure, separats per un cartró moll d'àcid sulfúric i apilats successivament. Aquest descobriment fou una veritable revolució científica cap a l'any 1800. 

Al 1820 Oersted va descobrir que el corrent elèctric podia crear un camp magnètic. Michael Faraday, cap al 1840, seguint les seves investigacions va demostrar que amb el camp magnètic podia generar un corrent elèctric i convertir-lo en moviment mecànic (el disc de Faraday, el primer generador electromagnètic).

Al 1826 Georg Simon Ohm va estudiar el comportament dels diversos materials conductors quan hi circulava corrent elèctric i va establir la llei d'Ohm. Al 1878 Thomas Alva Edison va patentar la bombeta d’incandescència amb filament de bambú. Al 1880, Heinrich Rudolf Hertz observava les primeres conseqüències de l'existència de les ones electromagnètiques. I al 1893, Nikola Tesla va crear el primer generador hidroelèctric de corrent altern a les cascades del Niàgara que van il·luminar 50.000 focus a l’estat de Nova York.ACTIVITATS del quadern 1 - 3
 activitats de moodle 1 - 5 
Aula Z                            CONTACTA:  Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA