Aula Z Tecnologia 2n ESO

la potència

Quan sentim que algú diu que una moto és més potent que una altra, ens poden estar dient que una corre més que l'altra. Un motor més potent que l'altre vol dir que gira més ràpid o que pot suportar esforços més grans.

Les màquines o aparells que funcionen amb electricitat tenen el mateix comportament.

És, per tant, una de les característiques dels receptors. És la relació del pas de l'energia per unitat de temps, és a dir la quantitat d'energia entregada o absorbida per un element en un temps determinat.

Ens indica, per tant, la capacitat d'una màquina per a realitzar la seva funció amb més o menys rapidesa, una estufa escalfarà més ràpidament una habitació com més gran sigui la seva potència o bé una bombeta farà més o menys llum segons la potència que tingui.

Així doncs, la rapidesa i/o intensitat amb que un receptor transforma l'energia depèn de la seva potència.

Font: tecno 12-18Quan un corrent elèctric flueix per un circuit pot convertir aquesta energia elèctrica en un altre tipus d'energia útil com calor, só, llum, moviment, ...
 
La potència d'un receptor està directament relacionada amb el Voltatge i la Intensitat amb què l'alimenta el circuit. La seva unitat de mesura són els Watts (W).

P = V · IFont: xtec.cat





ACTIVITATS del quadern 48 - 54
 activitats de moolde 26 - 27


 
Aula Z                            CONTACTA:  Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA