Aula Z Tecnologia 2n ESO

la llei d'ohmFont: Alula ZGeorg Simon Ohm, al segle XIX va descobrir la relació existent entre les tres magnituds elèctriques que hem vist fins ara: la Resistència, la Intensitat i el Voltatge.

En tancar un circuit, el corrent elèctric circula a través dels seus components, però la intensitat depèn bàsicament de dos factors:

1- Com més elevada sigui la tensió que s'apliqui al circuit, de més energia disposarà per fer circular els electrons.

2- Si en el camí trobem una resistència elevada, la intensitat del corrent serà  feble, encara que l'energia que els impulsa, la tensió sigui elevada. Tot i això si la reistència és baixa, la intensitat serà alta encara que la tensió sigui baixa.

Font: aulaz

Aquesta relació entre les tres magnitud es coneix com la LLEI D'OHM i estableix que:

I = V / RACTIVITATS del quadern 39 - 47
activitats de moolde 24 - 25


 
Aula Z                            CONTACTA:  Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA