Aula Z Tecnologia 2n ESO

la resistència elèctricaFont: aulazNo tots els cossos deixen passar el corrent elèctric amb la mateixa facilitat a través seu.

En uns el corrent passa fàcilment, mentre que en altres hi passa amb molta dificultat o fins i tot no hi passa.

Per tant la resistència és l'oposició que ofereixen els components d'un circuit al pas del corrent elèctric.

Si fem una comparació entre l'electricitat i l'aigua, la resistència d'un component elèctric és comparable a la reducció en la secció d'una canonada d'aigua.

Font: tecno 12-08L'aigua fluirà per la canonada però amb menor quantitat, en el cas d'un circuit elèctric si un component ofereix molta resistència reduirà la quantitat de corrent que circula per aquest.

El xoc dels electrons amb els àtoms del material es tradueix en un escalfament del material.

Tots el elements d'un circuit ofereixen resistència, però normalment l'aparell receptor él el que n'ofereix més. Els cables i el generador han de tenir-la molt baixa i a efectes pràctics es considera nul·la.

La resistència d'un cos depèn de dos factors: el material de que està format i de la seva forma (gruix i llargada). Els cables que són els responsables de conduir el corrent des del generador fins al receptor per tant han d'estar construïts amb un material de molt baixa resistència ja que un cable curt i gruixut oferirà menys resistència que un de llarg però molt prim.

Font: tecno 12-08Font: usuarios.multimania.es

Aquesta magnitud depèn del tipus de material, de la longitud i de la secció del mateix. La seva unitat de mesura és l'Ohm i s'expressa amb la lletra grega omega amb majúscula (Ω).

Inici de pàgina

 

ACTIVITATS del quadern 35 - 38
activitats de moodle 23


 
Aula Z                            CONTACTA:  Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA