Aula Z Tecnologia 2n ESO

mesura de magnituds


Font: xtec.catAmperímetre

Mesura la intensitat i l’aparell s'intercala en mig del circuit, connectat en sèrie, i s'efectua la mesura quan el circuit està tancat o en funcionament. Si el circuit és de corrent continu, la polaritat del circuit ha de coincidir amb la de l'amperímetre.

Font: xtec.catVoltímetre

Mesura la tensió i cal connectar-lo en paral·lel entre dos punts del circuit del qual volem realitzar la mesura. Si el circuit és de corrent continu, la polaritat del circuit ha de coincidir amb la del voltímetre. 


Font: logica.webcindario.comOhmímetre

Mesura la resistència elèctrica d'un circuit o d'un receptor. Cal asegurar-se que al circuit no hi hagi tensió ja que la mesura no seria fiable i es podria deteriorar l'aparell. Es connecta entre els dos punts del circuit del qual volem fer la mesura


Font: termobloggfp.blogspot.comPolímetre o multímetre o tèster

Aparell que permet mesurar diferents magnituds: voltatges, intensitats, resistències,.. tant en corrent continu com en corrent altern. Funcionen amb piles i n'hi ha de dos tipus, analògics i digitals.
 
Consta dels següents elements:
Un interruptor general amb les posicions ON - OFF.
Un commutador per tal de seleccionar el tipus de corrent (continu o altern) que volem mesurar.
Un selector per escollir la magnitud que volem mesurar (voltatge, intesitat o resistència).
Uns borns i dos cables terminals  per a la connexió de l'aparell al circuit.


activitats de moolde 21 - 24

 
Aula Z                            CONTACTA:  Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA