Aula Z Tecnologia 2n ESO

connexions en paral·lel


Quan en un circuit hi ha elements que es connecten, de manera que a partir d'un punt el corrent es reparteix i es torna a unir a la sortida, parlem de connexions en paral.lel.


Connexions en paral·lel de bombetes

Font: tecno 12-18

Si el circuit alimenta dos o més receptors, el corrent es reparteix entre tots ells, de manera que el circuit es pot tancar per a cada un d'ells. Quan falla un receptor,el circuit no queda interromput i els altres continuen funcionant.Connexions en paral·lel de generadors

Font: tecno 12-18 Si són generadors cal connectar tots els pols positius per un costat i tots els negatius per un altre. Així s’augmenta la vida útil del conjunt de forma que les piles triguen més a esgotar-se.

Quan es connecta generadors d’igual tensió la tensió subministrada en conjunt serà la mateixa que un sol i si les tensions són diferents preval aquella que és més elevada.

Connexions en paral·lel d'interruptors

Si són interruptors, el circuit es tanca si qualsevol d'ells està en posició de treball.

Cada receptor rep la mateixa tensió, que és la del generador:

V total = V1 = V2 = V3 = ......

La intensitat es reparteix de forma directament proporcional a cadascuna de les resistències:

I total = I1 + I2 + I3 + ......

La resistència total del circuit serà:

1/R total = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + ......


ACTIVITATS del quadern 21 - 27
activitats de moolde 16 - 17


 
Aula Z                            CONTACTA:  Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA