Aula Z Tecnologia 2n ESO

connexions en sèrie


Quan tenim dos o més elements connectats l’un darrere de l’altre compartin el mateix cable, de manera que hi circula el mateix corrent elèctric, diem que estan connectats en sèrie.

Connexions en sèrie de bombetes

  Font: tecno 12-18 Font: tecno 12-18
  

Si es tracta de dues o més bombetes iguals la tensió queda repartida entre elles.

  Si una de les bombetes falla el circuit queda obert i cap de les bombetes funciona, és a dir queda interromput. 

Connexions en sèrie de generadors

Font: tecno 12-18 Si es tracta de dos o més generadors la tensió que subministren connectats en sèrie  és la suma de cadascun i cal connectar successivament el pol positiu d’un amb el negatiu de l’altre, de manera que el pol positiu del primer i el negatiu de l’últim constituiran els dos terminals de l’associació en sèrie. La tensió subministrada al circuit serà la suma de cada un dels generadors, augmentant així la tensió del circuit.

Connexions en sèrie d'interruptors

Si es tracta de dos o més interruptors en sèrie, cal accionar-los tots a la vegada per a que el circuit quedi tancat.

Seguint el recorregut del corrent en els esquemes podem deduir que les característiques de funcionament dels receptors connectats en sèrie són:
 
La intensitat que circula per cada receptor és la mateixa, per tant, si es desconnecta un receptor el circuit queda obert, s'interromp el corrent i deixen de funcionar tots els receptors:

I total = I1 = I2 = I3 = ......


La tensió del generador es reparteix entre tots els receptors de manera directament proporcional a la seva resistència:

V total = V1 + V2 + V3 + ......


La resistència total del circuit és la suma de totes les resistències parcials:

R total = R1 + R2 + R3 + ......

 ACTIVITATS del quadern 12 - 20
activitats de moolde 15


 
Aula Z                            CONTACTA:  Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA