Aula Z Tecnologia 2n ESO

connexions d'un circuit


Font: tecno 12-18

Un circuit és un camí tancat per on hi circulen electrons. Aquest camí o circuit elèctric senzill està format per generadors (piles), uns conductors (cables), elements de comandament (interruptor) i receptors (bombeta).

La manera de connectar els elements entre ells té molta importància a l’hora d’estalviar accidents com els curtcircuits i també a l’hora d’obtenir el màxim rendiment.la finalitat dels circuits és fer que el corrent elèctric faci una tasca útil, per exemple moure un motor.

 

Font: tecno 12-18


Quan tots els components d'un circuit estan connectats entre si i no hi ha cap discontinuïtat, el corrent pot circular, direm que el circuit està TANCAT.Font: tecno 12-18

Font: tecno 12-18  Si hi ha alguna discontinuïtat el corrent no circularà i direm que el circuit està OBERT.

  ACTIVITATS del quadern 4 - 11
activitats de moolde 8 - 14


 
Aula Z                            CONTACTA:  Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA