Aula Z Tecnologia 2n ESO

components d'un circuit


El circuit elèctric és el camí que segueix el corrent elèctric al llarg d’un conductor que té els extrems connectats a un generador elèctric.

El circuit elèctric està format per diversos tipus de components:


Font: consciencia-global.blogspot.com

Elements actius
 Són els generadors elèctrics, les piles i bateries, és a dir, els components que subministren l'enegia elèctrica al circuit i que provoquen el moviment de les càrregues. En definitiva, són els elements que produeixen el corrent elèctric.
Elements passius
Font: blogardulceblogar.comSón els elements que transformen l’energia elèctrica en energia un altre tipus d'energia, com ara, la lluminosa si es tracta d’una bombeta, la tèrmica si es tracta d’una estufa, la mecànica si es tracta d’un motor. Parlem doncs de resitències, condensadors (elements que acumulen càrrega elèctrica entre dues plaques metàliques separades per un material aïllant), motors, transformadors, bobines (és un fil enrotllat al voltant d'un eix que quan hi circula corrent continu es comporta com un iman, mentre que amb corrent altern permet induïr corrent en circuits propers).


Font: seccion9-redes.blogspot.com


 Elements conductors
Són els fils i cables amb què connectem els elements passius i actius d'un circuit. Les càrregues elèctriques circulen d'un element a l'altre a través dels conductors. Font: blogs.dis.ulpgc.es


Elements distribuidors
Són els elements que permeten obrir i tancar un circuit o bé triar el camí per on circulen les càrregues. Els més habituals són: els interruptors, els commutadors, els brunzidors i els polsadors.


Font: ledmatic.es

Elements de protecció
Són elements que tallen el pas del corrent quan hi ha pujades de tensió com ara els fusibles (són els elements de protecció més antics que s'usen en els circuits elèctrics. Estan construïts amb un material conductor amb un baix punt de fusió, es col.loquen a l'inici de la instal.lació i al costat de l'aparell o circuit que es vol protegir. Si es produeix un curtcuircuit el fusible detecta l'augment de temperatura i es fon de manera que el circuit queda obert).


L'esquema elèctric
És la forma més simplificada de representar mitjançant símbols els diversos elements del circuit elèctric.


ACTIVITATS del quadern 1 - 3
activitats de moolde 1 - 7


 
Aula Z                            CONTACTA:  Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA