Aula Z Tecnologia 1r ESO

propietats biològiques

Segons l’impacte que produeixen els materials en el medi ambient, es classifiquen en:

Reciclabilitat

 és la propietat del materials que fa referència a la nostra capacitat de transformar un producte usat en un altre producte, allargant d’aquesta manera la seva vida util.


Biodegradabilitat

és la propietat que tenen els materials de deteriorar-se com a conseqüència de les interaccions amb el medi.


Toxicitat

 és la propietat que tenen els materials de produir efectes negatius en els organismes.


ACTIVITATS clau del quadern 32 - 53

ACTIVITATS clau de moolde 34 - 49

 
Aula Z                            CONTACTA:  Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA