Aula Z Tecnologia 1r ESO

propietats químiques

són les que es refereixen al comportament d’un material quan el sotmetem a l’acció d’agents atmosfèrics o químics.


Permeabilitat

és la  propietat que tenen algun materials de deixar passara través seu aigua o altres fluids


Solubilitat

és la propietat que tenen els materials de mesclar-se de manera homogenis amb una altra substància.


Oxidació

 és la facilitat amb què un material es combina amb l’oxigen i forma una capa d’òxid a la seva superfície.ACTIVITATS de moolde 26 - 33


 
Aula Z                            CONTACTA:  Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA