Aula Z Tecnologia 1r ESO

el micròmetre o pàlmer


Font: xtec.cat

El Pàlmer és també un instrument de mesura de molta precisió. Amb aquest aparell podem realitzar amidaments de fins una cinquantena part de mil·límetre.
El pàlmer utilitza un cargol micromètric per girar fins que la mesura que es vol fer coincideixi amb els dos extrems del palpador.

Font: xtec.cat

Per fer una mesura un cop hem situat el palpador, cal que ens fixem en el regle que queda mig tapat pel mànec giratori. La darrera ratlla que observem en mil·límetres o mitjos mil·límetres. En el mànec giratori tenim una altra escala, el valor que coincideixi amb la recta horitzontal de l’escala inferior serà la part decimal de la mesura, que s’haurà de sumar a la mesura anterior.
En el dibuix, per exemple, podem veure una mesura de 10,62 mm. La mesura està dividida en dues parts, en el mànec hem mesurat 10 i una ratlla més que indica mig mil·límetre, de manera que sumen 10,5. En el mànec hem mesurat 0,12, que sumats als anteriors 10,5 fan 10,62 mm.

Font: xtec.cat


ACTIVITAT 25

ACTIVITATS clau de la unitat  26 - 38

 
Aula Z                            CONTACTA:  Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA